• cene su izražene u eurima, naplata je u dinarima po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan korišćenja usluge
• istaknuta cena sobe odnosi se na korišćenje sobe od strane jedne osobe, dodatne osobe se naplaćuju u skladu sa odlukom o ceni doplate za dodatne osobe
• u istaknutu cenu sobe i doplate za dodatne osobe uračunat je doručak
• doručak se služi sa izložbenog stola ukoliko u hotelu boravi više od 12 osoba, u suprotnom gosti će biti posluženi sa jelovnika za doručak
• samo garantovanim rezervacijama je hotel u obavezi da obezbedi smeštaj
• garantovanim rezervacijam se smatraju one za koje postoji broj kreditne kartice, avansna uplata, keš depozit, garancija firme ili agencije
• hotel zadržava pravo da na dan dolaska gosta izvrši blokadu sredstava na kreditnoj kartici gosta u iznosu cene prvog noćenja
• ukoliko hotel nije u mogućnosti da pruži smeštaj garantovanoj rezervaciji dužan je da po istoj ili nižoj ceni obezbedi smeštaj u hotelu iste ili više kategorizacije
• u slučaju nepojavljivanja, otkazivanja ili skraćenja boravka gosta ili grupe, hotel zadržava pravo naplate u skladu sa politikom naknade štete
• krevetac za bebe dostupan je na zahtev
• deca do 7 godina ne plaćaju smeštaj uz pratnju odrasle osobe u istoj smeštajnoj jedinici a uzrasta od 8 do 12 godina 50% cene uz pratnju odrasle osobe u istoj smeštajnoj jedinici
• roditelj je dužan da prezentuje lični dokument deteta
• držanje kućnih ljubimaca dozvoljeno je u skladu sa kućnim redom i pravilima hotela
• boravišna taksa nije uključena u cenu
• osiguranje od 20 dinara po osobi po danu je uračunato u cenu
• PDV je uračunat u cenu

Posebni uslovi prodaje

• plaćanje do završetka korišćenja usluga
• mogućnost plaćanja platnim i kreditnim karticama
• agencijski popust 8% na cenu sobe
• avansne uplate su garantovane
• za sve dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom ili Email-om

POLITIKA NAKNADE ŠTETE U GARNI HOTELU ARGO U BEOGRADU

INDIVIDUALNE REZERVACIJE (5 ILI MANJE SOBA)
NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU NEDOLASKA GOSTA

U slučaju nedolaska gosta u rezervisanu sobu/sobe, hotel zadržava pravo naplate na ime naknade štete i to:
• Cenu rezervisane usluge (noćenje sa doručkom) za jedan dan korišćenja ukoliko je gost rezervisao boravak po standardnoj ceni(BAR rate)
• Cenu rezervisane usluge (noćenje sa doručkom) u punom iznosu za rezervacije boravka po posebnom cenovniku bez povraćaja sredstava(non refundable rate)

NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU OTKAZIVANJA REZERVACIJE

Otazivanje rezervacija bez naplate štete moguće je do 24h pre trenutka kada gost može da počne da koristi usluge smeštaja u hotelu. Za rezervacije otkazane u roku kraćem od 24 h hotel zadržava pravo naplate na ime naknade štete i to:
• Cenu rezervisane usluge (noćenje sa doručkom) za jedan dan korišćenja ukoliko je gost rezervisao boravak po standardnoj ceni<
• Cenu rezervisane usluge (noćenje sa doručkom) u punom iznosu za rezervacije boravka po posebnom cenovniku bez povraćaja sredstava(non refundable rate)

NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU SKRAĆENJA BORAVKA

U slučaju skraćenja boravka u hotelu i najavom istog u roku kraćem od 24 h, hotel zadržava pravo naplate na ime naknade štete u iznosu od 25 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

GRUPNE REZERVACIJE(VIŠE OD 5 SOBA)
NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU OTKAZIVANJA GRUPE

Otkaz najavljene i potvrdjene grupe od strane korisnika usluga mora biti dostavljen u pisanoj formi. Pod grupom se podrazumeva celina od pet ili više soba koje organizovano borave i koriste usluge. Potvrdjena grupa je je ona sa kojom se korisnik usluga u pisanoj formi ili uplatom avansa usagalsio sa ponudjenim uslovima.

Ugovorne strane su saglasne da korisnik usluga može otkazati najavljene potvrđene grupe od strane korisnika usluga pod sledećim uslovima:
• Bez nadoknade štete , ako korisnik usluga otkaže grupu minimum 4 nedelje ranije,
• Ukoliko se otkaže grupa u periodu kraćem od četiri, a dužem od dve nedelje pre početka korišćenja usluga , davalac usluga ima pravo da naplati korisniku usluga na ime naknade štete10% od vrednosti ugovorenog posla.
• Za otkazivanje grupe u periodu kraćem od 14 dana a dužem od 7 dana pre početka korišćenja usluga , davalac usluga zadržava pravo da korisniku usluga naplati na ime naknade štete 40% od vrednosti ugovorenog posla,
• Za otkazivanje grupe u periodu kraćem od 7 dana a dužem od 24 sata pre početka korišćenja usluga , davalac usluga zadržava pravo da korisniku usluga naplati na ime naknade štete 50 % od vrednosti ugovorenog posla i
• u slučaju otkazivanja 24 sata pre zakazanog termina davalac usluga zadrzava pravo naplate na ime naknade štete 80% od vrednosti ugovorenog posla.

NAKNADA ŠTETE U OSTALIM SLUČAJEVIMA

Davalac usluga ima pravo da udalji osobe sumnjivog / neprihvatljivog ponašanja iz prostorija hotela.
Ukoliko se proceni da će se zbog ponašanja i/ili preduzetih aktivnosti od strane gostiju –grupe ugroziti nesmetani rad hotela u celini, bezbednost ostalih gostiju I hotela kao objekta i zaposlenih ili imidža davaoca usluge , davalac usluga zadržava pravo da gosta-grupu udalji iz hotela i u tom slučaju korisnici usluga , odnosno gosti nemaju pravo na naknadu štete od davaoca usluga.
U slučaju konstantovanja štete načinjene od strane gosta hotela, hotel ima pravo naplate štete u skladu sa cenom loma, ili po osnovu konstantovanog zapisnika za specifične slučajeve koji nisu definisani u cenovniku loma.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti možete preuzeti ovde.